Menu

Israelische onderzoekers: Het testen van het Coronavirus Vaccin kan in juni beginnen

Israëlische onderzoekers zeggen dat ze nog maar een paar dagen verwijderd zijn van de productie van het actieve bestanddeel van een coronavirusvaccin dat vanaf 1 juni op mensen zou kunnen worden getest.

bron: Braking Israel News

“We bevinden ons in de laatste fase en binnen een paar dagen zullen we de eiwitten, het actieve bestanddeel van het vaccin” vasthouden, vertelde Dr. Chen Katz, groepsleider van de biotechnologiegroep van het MIGAL Galilee Research Institute, dinsdag aan The Jerusalem Post .

De menselijke proeven zullen worden uitgevoerd op “jonge, gezonde individuen” en zullen zich waarschijnlijk uitbreiden naar de algemene bevolking, zei Katz, eraan toevoegend, dat hij gelooft dat het vaccin als eerste in Israël beschikbaar zal zijn.

MIGAL zei eind februari dat het de productie van het vaccin binnen drie weken zou afronden zijn en het binnen drie maanden op de markt zou brengen, maar Katz vertelde later dat het proces was vertraagd omdat het langer duurde dan verwacht was om het door hen bestelde genetische struktuur te ontvangen uit China, omdat het vliegverkeer gesloten is en het product moest worden omgeleid.

De groep, gedeeltelijk gefinancierd door een subsidie van 30 miljoen NIS ($ 8.225.600) van het Israëlische Ministerie van Wetenschap en Technologie, werkt samen met toezichthouders om ervoor te zorgen dat het vaccin veilig is om op mensen toe te passen.

Katz zei, omdat het een oraal vaccin zal zijn, ‘de kwaliteit van dit soort vaccin dichter bij de voedselregelgeving moet liggen, dan bij de farmaceutische regelgeving of ergens daar tussenin. We hopen dat we niet het volledige behandelproces hoeven te doorlopen, zoals in de farmaceutische industrie, want dat lever vertraging op”.

************************************
ENGLISH:

Israeli researchers said they are days away from finishing production of the active component of a coronavirus vaccine that could be tested on humans starting June 1.

Source: Breaking News Israel

“We are in the final stages and within a few days we will hold the proteins—the active component of the vaccine,” Dr. Chen Katz, group leader of the biotechnology group at the MIGAL Galilee Research Institute, told The Jerusalem Post on Tuesday.

The human trials will be conducted on “young, healthy individuals” and will then likely expand to the general population, Katz said, adding that he believes the vaccine will be available first in Israel.

MIGAL said in late February that it would complete production of its vaccine within three weeks and have it on the market in three months, but Katz explained to the Post that the process was delayed because it took longer than anticipated to receive the genetic construct they ordered from China, due airways being closed and the product needing to be rerouted.

The group, funded partially by a NIS 30 million ($8,225,600) grant from Israel’s Ministry of Science and Technology, is working with regulators to ensure that the vaccine is safe to try on humans.

Katz said because it will be an oral vaccine, “the quality of this kind of vaccine should be closer to food regulations than pharma regulations or somewhere in between. We hope that we will not need to go through the complete purification process like in the drug industry because that could delay us.”